Strona internetowa przestaje być aktualizowana

W związku z zakończeniem prac modernizacyjnych na linii 400 kV Ostrów – Pasikurowice, co zostało potwierdzone protokołem odbioru częściowego w dniu 14 czerwca 2016 r., strona internetowa poświęcona temu projektowi przestaje być aktualizowana. Wszystkich zainteresowanych działalnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.pse.pl.


Zakończyły się wszystkie prace modernizacyjne na linii 400 kV relacji Ostrów – Pasikurowice

Wykonawca modernizacji linii, firma Dalekovod Polska, zakończył w maju realizację wszystkich zadań związanych z wymianą istniejącego przewodu odgromowego na OPGW, zarówno na linii, jak i na stacjach elektroenergetycznych. Po wykonaniu poprawek, zleconych przez Inwestora na początku maja, zostały złożone dokumenty odbiorowe i obecnie oczekiwane jest formalne zakończenie tego etapu inwestycji. Zasadnicza część prac inżynieryjno-budowalnych trwała 4 miesiące: od listopada 2015 do lutego 2016. W szczytowym momencie… Czytaj dalej »


Przygotowania do odbiorów końcowych

Po marcowych pracach inspekcyjnych zmodernizowanej już linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrów – Pasikurowice, w kwietniu przygotowany został harmonogram prac poprawkowych. Główne prace modernizacyjne na tej linii zostały zakończone jeszcze w lutym. Zrealizowano modernizację uziemień wszystkich słupów, wykonano spawy światłowodów i wymieniono przewody odgromowe na OPGW. Obecnie ekipa monterska firmy Dalekovod oczekuje na wyłączenia linii, niezbędne do wykonania poprawek, co powinno nastąpić w najbliższych… Czytaj dalej »